Tijdlijn

24-05-2020

Leudal richt zich op zonneweide in eerste ronde voor nieuwe initiatieven

De gemeente Leudal richt zich in de eerste zogeheten openstellingsronde voor duurzame energie op een grootschalig zonneweide in het noordoosten van de gemeente. In dit gedeelte van Leudal staan al verschillende windmolens en staan er nog eens drie op stapel. Daarom is in het raadhuis besloten om voor een project met zonne-energie te gaan, met een maximale grootte van 50 hectare. Initiatiefnemers kunnen zich vanaf 1 juni inschrijven, waarna de gemeente de plannen zal gaan beoordelen en selecteren. Beleid Eind april werd door de gemeenteraad een nieuw beleid over duurzame energieopwekking vastgesteld, waarin Leudal onder meer de ambitie uitspreekt om alle geschikte daken van zonnepanelen te voorzien en in 2050 een geheel energieneutrale gemeente te zijn. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200524_00161480

24-05-2020

Leudal richt zich op zonneweide in eerste ronde voor nieuwe initiatieven

07-08-2020

Kader duurzame energie (zon en wind)

Het nationale Klimaatakkoord bevat de algemene doelstelling om de CO2 uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990 met 95% te reduceren. Naast energiebesparing betekent dit ook de transitie van fossiele energiebronnen zoals aardgas en aardolie naar onder andere zonne- en windenergie. Ook in de gemeente Leudal dient daarom grootschalig hernieuwbare elektriciteit opgewekt te worden. https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP19LeuDrzmEnergie-ON01/b_NL.IMRO.1640.BP19LeuDrzmEnergie-ON01_tb5.pdf

07-08-2020

Kader duurzame energie (zon en wind)

17-09-2020

Leudal wijst drie projecten voor zonneparken aan in Neer

Drie initiatiefnemers hebben van de gemeente Leudal hun zegen gekregen om de plannen voor een zonneweide in het gebied De Kookepan nabij Neer verder uit te werken. In totaal wordt er zo’n vijftig hectare aan zonnepanelen neergelegd. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200917_00176294

17-09-2020

Leudal wijst drie projecten voor zonneparken aan in Neer

18-09-2020

Het zo geliefde landschap in Neer wordt ‘energie-industriegebied’: ‘We zijn het stopcontact van Leudal’

Ze zijn door wethouder Robert Martens bestempeld als ‘winnaars’, maar de drie initiatiefnemers die hun plan voor een zonneweide in Neer donderdagavond verder mogen uitwerken, staan nu al met 1-0 achter. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200918_00176444

18-09-2020

Het zo geliefde landschap in Neer wordt ‘energie-industriegebied’: ‘We zijn het stopcontact van Leudal’

20-10-2020

Eerste zorgen vanuit omwonende

Normaalgesproken zou ik gebruik willen maken van de mogelijkheid tot inspraak bij de vergadering van de Commissie Fysiek die a.s. 27 Oktober plaatsvind, maar vanwege de corona-perikelen ben ik genoodzaakt om dit schriftelijk te doen. Dit betekent echter ook dat de dialoog met andere belanghebbenden nagenoeg onmogelijk is, waardoor ik graag zou voorstellen om besluitvorming in dit dossier uit te stellen. Daarnaast wil ik ook mijn zorgen uiten over de gang van zaken betreffende planning van zonneweiden te Neer.

20-10-2020

Eerste zorgen vanuit omwonende

23-10-2020

Solarfields organiseert informatiebijeenkomst zonnepark Fort Vlaas

Solarfields houdt op dinsdag 3 november een bijeenkomst bij gemeenschapshuis de Haammaeker, aan de Hoogstraat 2 te Neer voor zonnepark Fort Vlaas. De initiatiefnemers van het zonnepark gaan op deze avond in gesprek met geïnteresseerden uit de omgeving van Neer. Solarfields heeft het voornemen om een zonnepark te ontwikkelen in uw omgeving. Op 3 november 2020 vindt er een informatiedag plaats over dit initiatief. Solarfields wil graag met u in gesprek over de plannen. In deze brief leest u wat u kunt verwachten van deze avond en hoe u zich kan aanmelden. Daarom nodigt Solarfields u graag uit om u te informeren over de plannen en te luisteren naar uw meningen en ideeën. Solarfields hoopt op uw interesse en aanmelding.  https://www.solarfields.nl/nieuws/solarfields-organiseert-informatiebijeenkomst-zonnepark-fort-vlaas/

23-10-2020

Solarfields organiseert informatiebijeenkomst zonnepark Fort Vlaas

27-10-2020

Bespreken collegemededeling 15 september 2020 + enkele aan gemeenteraad gerichte stukken over resultaat eerste openstellingsronde duurzame energie

‘Namens de CDA raadsfractie wil ik enkele bedenkingen naar voren brengen over het resultaat van de eerste openstellingsronde duurzame energie in Neer en Heibloem. Na de bekendmaking van de 3 plannen met de hoogste punten, zijn er door diverse partijen bedenkingen en bezwaren aangereikt. https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Leudal/b7b93e56-c5d6-41e9-888c-69383119ac3a

27-10-2020

Bespreken collegemededeling 15 september 2020 + enkele aan gemeenteraad gerichte stukken over resultaat eerste openstellingsronde duurzame energie

08-04-2021

Leven zonder nutsvoorzieningen: in de winter moeten Maarten en Janet uit Neer kiezen tussen de wifi of de koelkast

Het contrast is enorm: Maarten en Janet leven op hun oude boerderij in Neer al jaren zonder nutsvoorzieningen en hebben genoeg aan de elektriciteit van drie zonnepanelen. Ze worden, als de plannen doorgaan, straks geconfronteerd met 50 hectare aan zonneweide. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210408_94583049

08-04-2021

Leven zonder nutsvoorzieningen: in de winter moeten Maarten en Janet uit Neer kiezen tussen de wifi of de koelkast

27-07-2021

Zonneweides in Neer: ‘Niet alles moet wijken voor profileringsdrang’

NEER – Plannen voor grootschalige zoneweides in Neer zorgen voor onrust. Volgens de fractie Ronduit Open regent het klachten. De gemeenteraad was eerder kritisch over deze plannen. Nu constateren de raadsleden Franzen en Wagemans van voornoemde fractie dat het – wederom – ontbreekt aan goede communicatie, terwijl daar juist extra aandacht aan zou worden geschonken. Vakantie Er wordt slechts een beperkt aantal belanghebbenden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten, zo schrijven de twee raadsleden aan het college van B&W. Bovendien worden de bijeenkomsten georganiseerd op een namiddag in de vakantietijd. ‘Op geuite kritiek vanuit burgers wordt afhoudend gereageerd vanuit het gemeentehuis’ laat het duo verder weten. ‘Het beeld ontstaat dat de plannen vooral bedoeld zijn om Leudal te profileren als de meest duurzame gemeente. Dit mag echter naar onze opvatting nimmer inhouden dat alles – zoals landschap, landbouwbelangen, reacties van burgers – moet wijken voor die drang tot profilering. Wij brengen verder in herinnering dat er serieuze problemen zijn op technisch vlak. Ook rond de veiligheid zijn er tal van vragen. Daarnaast is er kritiek geuit vanwege de grootschaligheid van de plannen.’ De raadsleden noemen het onaanvaardbaar dat het gestarte communicatietraject dezelfde problemen oproept als verleden jaar het geval is geweest. ‘Inbreng van burgers is belangrijk en wij roepen u op die even serieus te nemen als wij dat doen’ besluiten ze. https://leudal.nieuws.nl/2021/07/27/zonneweides-in-neer-niet-alles-moet-wijken-voor-profileringsdrang/

27-07-2021

Zonneweides in Neer: ‘Niet alles moet wijken voor profileringsdrang’

29-07-2021

Ook kritiek op nieuwe inspraak over zonneweides bij Neer

Tegenstanders van de komst van zonneweides rond Neer zijn verbolgen over een nieuwe inspraakronde met omwonenden tijdens de zomervakantie. https://m.limburger.nl/cnt/dmf20210729_95239973

29-07-2021

Ook kritiek op nieuwe inspraak over zonneweides bij Neer

19-08-2021

Petitie is gestart

Via de link: https://www.zonneparkenneer.nl/petitie is er een petitie gestart. Doormiddel van deze petitie willen wij als omwonende proberen de gemeente Leudal duidelijk te maken dat nog niet iedereen het eens is met de huidige plannen. Na de eerste 24 uur zijn er al ruim 500 medestanders welke de handtekening gezet hebben.

19-08-2021

Petitie is gestart

20-08-2021

Leudal nieuws

Petitie tegen de komst van drie zonneweides in Nee NEER – Buurtbewoners uit Neer zijn gestart met een petitie, om zich te verzetten tegen de komst van drie zonneweides in het buitengebied. Vrijdag, aan het einde van de middag, hadden meer dan 830 mensen de petitie al ondertekend. Groen De zonneweides staan gepland voor de Schooldijk, Vlaas en Heldenseweg in Neer: circa vijftig hectare aan panelen. Buurtbewoners zien het groene landschap steeds meer aangetast worden en voelen zich ‘het stopcontact van de regio’. De gemeenteraad spreekt zich in september uit over de plannen. https://leudal.nieuws.nl/2021/08/20/petitie-tegen-de-komst-van-drie-zonneweides-in-neer/

20-08-2021

Leudal nieuws

10-09-2021

Ruim 1400 handtekeningen tegen zonneweides in buitengebied Neer

Buurtbewoners hebben wethouder Michel Graef ruim 1400 handtekeningen overhandigd als protest tegen de komst van vijftig hectare aan zonneweide in het buitengebied van Neer. In totaal staan er drie zonneweides ingetekend in de nabij omgeving van de Heldenseweg in Neer. De mensen in de omgeving zijn fel tegenstanders van de plannen, omdat ‘dit ten koste gaat van waardevolle landbouwgrond en natuur’, betogen ze in een petitie die werd gestart om hun bezwaren kracht bij te zetten. Er werden in totaal 1457 handtekeningen opgehaald. https://m.limburger.nl/cnt/dmf20210909_95527337?utm_campaign=seeding&utm_content=article&utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_term=fbgroup

10-09-2021

Ruim 1400 handtekeningen tegen zonneweides in buitengebied Neer

28-09-2021

Raadsvergadering

Op maandag 28 September 2021 zal de raadvergadering zijn van de gemeente. deze is live te volgen op: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=leudal&agendaid=3d819f11-9282-4693-9a96-78eda938f4ed&FoundIDs= om 19:33 zal het punt over de zonnevelden besproken worden: Vaststellen wensen over en bedenkingen bij conceptcollegestandpunt over drie initiatieven voor realiseren van zonnevelden aan de Schooldijk, Vlaas en Heldenseweg in Neer

28-09-2021

Raadsvergadering